chata staropolska

ul. Wodzisławska 39
44-325 Mszana, Polska
tel. +48 32 474 51 37
kom. +48 506 922 588

karczma staropolska

ul. Żorska 33
44-266 Świerklany, Polska
tel. +48 32 440 92 00
kom. +48 506 922 588

Smaki staropolskie

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 50
44-300 Wodzisław Śląski, Polska
tel. +48 32 440 22 08
kom. +48 506 922 588

Informujemy, że ALA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Rozszerzenie profilu działalności sposobem na zwiększenie konkurencyjności restauracji” (Numer wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-0455/20)

Celem przedmiotowego projektu jest rozszerzenie oferty mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii. Efektem realizacji projektu będzie wzrost rozpoznawalności marki i zwiększenie konkurencyjności. .Okres realizacji: 2020-06-01 – 2020-12-31, Wydatki kwalifikowane: 940 000,00 zł, Kwota dofinansowania: 799 000,00 zł